เรื่องความปลอดภัยเวลาพาลูกเดินทาง หรือไม่ก็เชื่อว่าการนั่งอุ้มลูกไว้กับตัวหรือย้ายไปนั่งอุ้มลูกเบาะหลังเท่านี้ก็ปลอดภัยดีแล้ว ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรอกนะคะ