เมื่อลูกเข้าอนุบาลแล้ว เปลี่ยนคาร์ซีทอันเทอะทะเป็น mifold คาร์ซีทพกพาที่เล็กที่สุดในโลกกันเถอะ

เมื่อลูกเข้าโรงเรียนอนุบาลก็อาจทำให้มีโอกาสต้องนั่งรถยนต์มากขึ้นจากการเดินทางไป-กลับโรงเรียนในแต่ละวัน สภาพการจราจรบนท้องถนนก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย แปรปรวนยิ่งกว่าสภาพอากาศ ดูไม่น่าไว้ใจยิ่งนัก