หลักการทำงานของ mifold ?

car-seat

car-seat

Booster Seat ทั่วไปจะทำการยกตัวเด็กให้สูงขึ้น
แต่ mifold ใช้วิธีปรับระดับสายเข็มขัดนิรภัยให้ลงมาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม