Car Seat Blog | Mifold Thailand Blog

คุณรู้หรือไม่ว่า ประเทศไทย ติดอันดับ 6 ของโลก ที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนน

ในทุกๆ ชั่วโมงจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นตลอด …  และอุบัติเหตุนี้ ก็ไม่ได้ไกลตัวเรา หรือ ลูกน้อยของเราเลย

ดังนั้น Mifold Blog นี้อยากนำเสนอข้อมูล วิธีการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ฉบับ รู้แล้วดี รู้แล้วมีประโยชน์ค่ะ